“Ieder kind kan leren door zijn eigen talenten en te mogelijkheden gebruiken” / Ik leer leren

“Mijn kind heeft een concentratieprobleem”.  “Er komt niet uit wat er in zit”.   “Ze klapt helemaal dicht bij een toets”.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het leren niet gaat zoals verwacht of moeilijkheden oplevert. School of Cito-resultaten vallen tegen. Als remedie wordt er vaak extra huiswerk of begeleiding gegeven, maar zonder resultaat….Leren is een complexe taak. Je moet op een doeltreffende manier je geheugen gebruiken, er wordt een beroep gedaan op het vermogen tot plannen en organiseren en je moet weten wat je leerstrategie is. Andere factoren, zoals faalangst en verminderde concentratie, het leren nog meer bemoeilijken.

Aan de andere kant……iedereen kan leren!
We staan er niet meer bij stil maar we hebben ooit  leren kruipen, lopen, fietsen, zwemmen etc. Vaak met hulp van anderen. En het ging misschien niet altijd even makkelijk. Maar juist door te ervaren, te vallen en weer op te staan is het gelukt! Dat geldt ook voor het leren op school; stapsgewijs kun je beter worden in wat je doet.