(Eerste ) hulp bij het ouderschap

Welke kinderen en jongeren komen hiervoor in aanmerking? ouders kind

Het gaat om kinderen en jongeren met een gezonde basis die tijdelijk uit balans zijn. Ze zitten niet lekker in hun vel en gedragen zich anders dan anders. Als ouders merk je het vaak aan stemmingsveranderingen of je krijgt van school terug dat ze iets opmerken. Kinderen hebben vaak zelf ook door dat het niet lekker loopt. Het is voor kinderen en jongeren echter niet gemakkelijk om naar zichzelf te kijken en te bedenken wat er allemaal gaande is. Ze weten soms ook niet precies hoe ze het bespreekbaar moeten maken en hoe ze nodig er mee om kunnen gaan. Hiervoor heeft Praktijk KJTC een begeleidingstraject op maat.

Wat houdt zo’n begeleidingstraject in?

In het begeleidingstraject van Praktijk KJTC wordt er in een relatief korte behandelperiode oplossingsgericht en integratief gewerkt aan een door het kind zelf aangegeven probleem. De eigen leefwereld van het kind, waarin het gezin, vriendschappen en school een belangrijke rol spelen, worden in het traject meegenomen. Het doel is inzicht bieden, ondersteuning en begeleiding naar verandering en verbetering. Integratief werken wil zeggen dat er gekeken wordt naar het kind vanuit verschillende verklaringsmodellen en er wordt met verschillende therapievormen gewerkt. Afgestemd op jouw kind; begeleiding op maat. De aanpak is gericht op het herkennen en benoemen van het probleem en er wordt bekeken waardoor dit probleem is ontstaan.

Een volgende stap is het verwerken en het oplossen.

Oplossingsgericht werken wijst kinderen en jongeren op hun mogelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van de al aanwezige talenten en krachten van het kind en het gezin. Door bewust te worden van hun kwaliteiten, ontstaat er inzicht in mogelijke oplossingen voor hun probleem. Dat geeft energie en zet verandering in beweging. Er ontstaat dan ruimte om te werken aan stappen die het kind of de jongere zelf kan gaan zetten. Op die manier wordt het kind geholpen om weer zelf controle te krijgen over datgene waar het last van heeft, zodat het zich weer prettiger gaat voelen.

Werkwijze

Deze werkwijze is uitermate effectief in het vergroten van de draagkracht en de eigenwaarde van kinderen en jongeren. Ze leren kijken naar hun eigen gedachten, gevoelens en gedrag en zien dat ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Innerlijke veerkracht geeft hen de mogelijkheid om verschillende situaties aan te kunnen, ook wanneer het even moeilijk wordt. De praktijk leert dat kinderen, ouders en leerkrachten al snel resultaat zien en dat deze benaderingswijze ook op lange termijn effectief is. Er wordt oplossingsgericht gewerkt met behulp van o.a.: Kid skillsmethode, Speltherapie, Systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, visualisaties Creatieve therapie, Mindmapping, Lichaamsoefeningen, Rationeel Emotieve Therapie (RET), Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP), Stop-denk-doe methode.