Ouderschapssessie; generatie-inspiratie / Ouders

Soms heb je het idee dat niet je kind maar jij als ouder de eerste stap moet zetten om iets te veranderen.

Je kind kijkt nog onbevangen de wereld in. Op zijn of haar weg naar zelfstandigheid zullen soms bepaalde hobbels zijn. Als ouder kun je daar soms moeilijk naar kijken. Je gunt je kind het beste en je wilt het liefst voorkomen dat zij bepaalde dingen meemaken die pijnlijk kunnen zijn. Goede tips en waarschuwingen zijn jouw dagelijkse recept aan je kind. En toch zie je ze soms worstelen. Bepaald gedrag van je kind kan je daarbij raken in positieve of minder positieve zin. Dan helpt het als er iemand even met je meedenkt en laat zien hoe je er ook op een andere manier naar kan kijken. Soms projecteer bijvoorbeeld dingen van jezelf op je kind en houd je kind je eigenlijk een spiegel voor. Je kind vergroot jouw blinde vlek uit; dat kan een oude pijn zijn maar ook een onvervuld verlangen. Of een kwaliteit die je nog te weinig laat zien of juist een kwaliteit waar je teveel in doorgeschoten bent.

Een “Generatie-inspiratie sessie” kan dan uitkomst bieden.

Een “Generatie- inspiratie sessie bestaat uit 2 delen; een intake- en een vervolggesprek. In een intakegesprek gaan we na wat jou specifiek raakt in het gedrag van jouw kind; waar, wanneer en hoe vaak laat je kind dit gedrag zien en hoe lang dit al speelt. Aan de hand van door jou gegeven voorbeelden wordt in kaart gebracht waar de nadruk op ligt in hetgeen jou raakt. Een week erna hebben we een vervolgsessie waarin jij als ouder centraal staat. Hierin gaan we samen bekijken waar jouw kind op reflecteert, wat wil hij of zij in uitvergrote zin aan je meegeven? Wat is zijn of haar positieve intentie met zijn/haar gedrag? Zo kun je tot inspirerende inzichten komen; we zijn nooit te oud om te leren en dan nog wel van je kind! Wanneer je helder hebt wat jij zelf kan doen om nog optimaler alles uit het leven te halen, geef je daarmee ook je kind meer ruimte om zelf zijn/haar leven te leven. Jij wordt een bewuste eigenaar van jouw “blinde vlek” waar je actief mee aan de slag kan. Je kind hoeft dit niet meer in uitvergrote zin aan jou te laten zien, jij hebt de boodschap opgepakt. De weg is dan voor je kind vrij om zijn of haar eigen weg te gaan en zijn of haar eigen hobbels in het leven te ervaren.