Werkwijze / Over de praktijk

Begeleiding

Vervolgens ga ik samen met je kind het probleem bespreken en doelgericht aan de slag. Ouders worden ook in dit proces betrokken; hoe en in welke mate hangt af van de situatie. De sessies duren max. 1 uur. Het traject wordt afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van het kind of de jongere. Er wordt gewerkt met prikkelende werkvormen om verandering in beweging te krijgen. Een kind kan zelf bepalen wat het wel en niet aan de ouders verteld. Ouders krijgen van mij geen inhoudelijke terugkoppeling aan het einde van een sessie, wel eventuele toelichting bij de opdrachtjes voor thuis. Als je kind weet hoe het met het probleem moet omgaan en zich weer beter in zijn/haar vel voelt, ronden we het op een leuke manier af.

Evaluatiegesprekken

Tussentijds vindt er een evaluatiegesprek met de ouders plaats. Hierin zal ik mijn bevindingen met de ouders bespreken en evalueren we de vorderingen. In de afrondende fase vindt er een slotevaluatie plaats met tips en adviezen voor de toekomst. Wanneer nodig, is het mogelijk om contact te hebben met school of andere instanties.

Duur van het begeleidingstraject

Begeleidingstrajecten bij Praktijk KJTC zijn oplossingsgericht en kortdurend van aard. Het aantal behandelingen dat een kind nodig heeft hangt onder meer af van de problematiek die er speelt, de bereidheid om te veranderen en de betrokkenheid van de ouders.

De praktijk