Wie is KJTC? / Over de Praktijk

Oplossingsgerichte aanpak voor problemen die nu spelen

Het fundament van hoe je als volwassene in het (werkzame) leven staat, wordt voor een belangrijk deel in je jeugd gelegd. Als kinderen vroeg bekend zijn met hun kwaliteiten en competenties, zijn ze beter in staat hun leven op een positieve manier vorm te geven en met problemen om te gaan. Het is mijn overtuiging dat wanneer bepaalde problemen op jonge leeftijd aandacht krijgen, het kind meer kans heeft als volwassene evenwichtiger en gelukkiger in het leven te staan. Graag help ik daarbij een handje!

Praktijk KJTC aangesloten bij de Beroepsvereniging NFG (registratienr 7205157370) en de RBCZ (809922R). Leden van de NFG verplichten zichzelf tot regelmatige bijscholing om zo op de hoogte te blijven van alle laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Om verdere professionaliteit te waarborgen, vindt er op regelmatige basis intervisie plaats met collega kindertherapeuten.

Diploma Kindercoach (BGL), Diploma Kinder-en Jeugdtherapie Post HBO (BGL). In het bezit van certificaat Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis. Gecertificeerd coach voor de leermethode “Ik leer leren“. Gecertificeerd Rots- en Water trainer.


De praktijk